دسته بندی

Share

» :: مدیریت 157. اصلاح ساخت SME رقابتی از طریق ارزیابی و پیشرفت بهره وری منظم IT
اصلاح ساخت SME رقابتی از طریق ارزیابی و پیشرفت بهره وری منظم IT

چکیده
بهره برداری کارآمد از فرصتها IT مدرن را برای پشتیبانی روند انجام سفارش افتتاح کرده است و یکی از مهمترین توانمندان رشد بازدهی درساخت  SME است. هرچند٬ غالبا معلوم نیست سیستم های IT  نصب شده تا چه حد کارآمد هستند و چگونه عمل میکنند یا لااقل به ندرت ارزیابی میشود و از طریق منظمی توسعه می یابد. دلایل آن بیشمارند اما احتمالا مهمترین آنها فقدان روش شناسی و ابزار برای اندازه گیری منظم و دقیق٬ تحلیل٬ تعیین معیار و بهبود بخشیدن به کارایی IT در SME است٬ درحالیکه تلاش لازم دارد و هزینه پایین می آید. این تحقیق روش شناسی را پیشنهاد میکند که در ابزار نرم افزاری برای تحلیل٬ مدل سازی ٬ اندازه گیری و بهبود کارایی IT در ساخت SME اجرا شده است.
کلمات کلیدی: روش شناسی٬ عملکرد٬ تحلیل.

خرید و دانلود محصول

1395/08/06
روش شناسی , عملکرد , تحلیل , اصلاح ساخت SME رقابتی , ارزیابی و پیشرفت بهره وری منظم IT