دسته بندی

Share

» :: مدیریت 154. بررسی تاثیر ERP در عملکرد تولید کنندگان
بررسی تاثیر ERP در عملکرد تولید کنندگان

خلاصه:
از طریق مطالعه تجربی، این مقاله برای بسیاری از فروشندگان،باعث تسهیل شناسایی موانع در اجرای برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در محیط کسب و کاراست.همچنین، هدف از این مقاله این است که به تجزیه و تحلیل نقش ERP در عملیات چرخه ی تولید و ارزیابی تاثیر آن بر قابلیت های عرضه ی کالا و اجرای برنامه از دیدگاه چرخه ی تولید بپردازد.
طراحی / روش شناسی / رویکرد :
بر اساس هر دو نظریه "احتمالی"و "منابع (RBV)" برای یک شرکت با دیدگاه تحقیق و توسعه، و یک سری از فرضیه ها در مورد استفاده از ERP برای استراتژیک کردن منابع آن ، در یک بررسی بامقیاس بزرگ از کارخانجات کره ای و تامین کنندگان آنها انجام شده است. 
- برای تجزیه و تحلیل داده ها ازمدل معادلات ساختاری استفاده شده است.

خرید و دانلود محصول

1395/08/06
عملکرد تولید کنندگان , ERP , برنامه ریزی , منابع سازمانی , RBV , مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی , مقاله انگلیسی مدیریت , مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه , Assessing the impact of ERP on supplier performance